Mijn purpose

Ik wil  (groepen) mensen laten ervaren dat zij er toe doen, zodat zij zichzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen.

Daarbij ga ik uit van mijn eigen waarden:

  • Er zijn altijd meerdere perspectieven waarmee gekeken moet worden, niemand overziet alleen het volledige spectrum
  • “The journey is the reward”: het gaat niet om het eindresultaat, het gaat om de persoonlijke reis, waarmee ervaringen worden opgedaan die bij blijven en later zelfstandig opnieuw ingezet kunnen worden
  • “Free, as in free speech, not as in free beer”. Mensen moeten zich vrij kunnen uitspreken, dat geeft een vertrekpunt voor de gezamenlijke reis