Mijn purpose

Ik wil  (groepen) mensen laten ervaren dat zij er toe doen, zodat zij zichzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen.

Daarbij ga ik uit van mijn eigen waarden:

  • Er zijn altijd meerdere perspectieven waarmee gekeken moet worden, niemand overziet alleen het volledige spectrum
  • “The journey is the reward”: het gaat niet om het eindresultaat, het gaat om de persoonlijke en collectieve reis, waarmee ervaringen worden opgedaan die bij blijven en later zelfstandig opnieuw ingezet kunnen worden
  • “Free, as in free speech, not as in free beer”. Mensen moeten zich vrij kunnen uitspreken, dat geeft een vertrekpunt voor de gezamenlijke reis. Tegelijk komt niets vanzelf, je zult er ook wel voor moeten werken