Home

Met de juiste vaardigheden en mindset kun je elke uitdaging aan, maar soms is er ondersteuning nodig om de juiste vaardigheden en mindset te op te bouwen. En dat is waar mijn kracht ligt.

Met de medewerkers een probleem structureel oplossen, de organisatie terug in een goede basisconditie brengen, een cultuur van verbeteren of coaching op het gebied van time-, change- of projectmanagement.

Mijn purpose

Ik wil  (groepen) mensen laten ervaren dat zij er toe doen, zodat zij zichzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen.

Daarbij ga ik uit van mijn eigen waarden:

  • Er zijn altijd meerdere perspectieven waarmee gekeken moet worden, niemand overziet alleen het volledige spectrum
  • “The journey is the reward”: het gaat niet om het eindresultaat, het gaat om de persoonlijke reis, waarmee ervaringen worden opgedaan die bij blijven en later zelfstandig opnieuw ingezet kunnen worden
  • “Free, as in free speech, not as in free beer”. Mensen moeten zich vrij kunnen uitspreken, dat geeft een vertrekpunt voor de gezamenlijke reis

Over Maurice

Ik kreeg van huis uit techniek met de paplepel ingegoten, wat resulteerde in een werktuigbouwkundige opleiding. Maar nieuwsgierig als ik was heb ik een bedrijfskundige opleiding er aan toegevoegd, zodat ik de volledige bedrijfsvoering kon begrijpen.

De rode draad in mijn carrière is gelieerd aan niet tevreden zijn met de status quo en daar proactief verandering in willen aanbrengen. Dit leverde een gezonde mix van werkervaringen op, van consultancy tot interne medewerker, allen in dienst van continu verbeteren en veranderen tot een betere omstandigheden.

Het spectrum waarin ik acteer is breed, van ISO normen, Lean, Total Productive Maintenance, Six Sigma en andere verbetermethodes. Zingeving in het werk, van directie tot aan werkvloer, vertaling van strategie tot concrete doelen en acties. Van Verkoop, productontwikkeling tot productie. Maar los van alle processen en machines staat de mens bij mij altijd centraal.

Concepten begrijp ik snel, ik kan makkelijk verbanden leggen en nieuwe mogelijkheden zien. Ik heb dan ook geen lange inwerkperiodes nodig om effectief te worden.

Feedback die ik krijg, is dat ik een natuurlijk vertrouwen afstraal, dat ik mensen en bedrijven oprecht wil helpen.

Proposities

Contact


Math Captcha − 2 = 5